Monthly Archives: februar 2017

The Sadies – Northern Passages

Standard

Framleis like glødande til stades i sitt gjenkjennelege og kjære landskap. 

Bilderesultat for sadies northern passages  Den første songen eg høyrde frå Northern Passages vil eg kalle smått fornøyeleg. It’s Easy (Like Walking) er tittelen. The Sadies har gitt mikrofonen til Kurt Vile. Den soniske tonen er lett slentrande. Absolutt litt sånn i Vile si ånd. Men det er ein Sadies-låt god som nokon. Litt over mot popsida av deira fleirfaldige vesen. Med ein melodi eg raskt tok til meg, og ein tekst med eit lunt smil i seg. «My left hand’s got a permanent air guitar tick» startar Vile, og syng så ein song om både luftgitarspeling, gitarspeling, broderleg samspel, fred og fordragelegheit – «It’s easy like walking».

Songen dukka opp eit par månader før albumet den skulle vere ein del vart sleppt. Eg kom i tankar om at eg har skrive om mang slags band og artistar her inne i Popkroken, men eg har skrive lite om The Sadies. Så godt som ingenting. Ein svikt det der. For med tanke på den solide CV’en dei har å vise til er dei så absolutt verdt å dvele ved.

Kvartetten frå Toronto, Canada har helde det gåande ein tjue års tid nå. Dei har gitt ut eit drygt titals plater som berre The Sadies, i tillegg har dei signert fleire som band for, og samarbeidspartnar med, andre (Jon Langford, John Doe, Andre Williams, Neko Case, etc). Eg har ikkje høyrt riktig alt av dette, men det eg har høyrt, det eg har gjort meg kjent med, er av eit slikt kaliber at det aldri kan karakteriserast som dårlegare enn bra.

Det er på fleire vis noko konstant, noko djupt gjenkjenneleg, over det The Sadies har føre seg på utgjeving etter utgjeving. Frå dei på det Steve Albini-innspelte debutalbumet  Precious Moments presenterte ein vital miks av countryrock, folkrock, surfrock, psychpop og garasjerock er det der dei har halde seg. I det for så vidt fleirsidige landskapet. Men ei gradvis dreiing har nå likevel skjedd. Bandet dansa vel noko kjappare mellom sjangrane, frå fyrig instrumental surf-rock til country-tristesse til garasjebrann, på sine tidlege album enn kva dei har gjort dei seinare åra. Med albumet New Seasons i 2007 dreiv dei nok inn i eit meir kongruent sonisk landskap, ramma inn av om lag like mykje slikt som The Byrds i si tid dreiv på med og slikt som 13th Floor Elevators synst var så attraktivt. Dei reine instrumentale surfrock-låtane som hyppig dukka opp på dei første platene, er det mellom anna blitt færre av med åra.

Gary Louris frå The Jayhawks var hyra inn som produsent på nemnte New Seasons. Han gjentok bedrifta på deira neste reine The Sadies plate, Darker Circles (2010). Til, etter underteikna si meining, eit endå sterkare sluttresultat. Delvis fordi brørne Dallas og Travis Good her kom opp med si sterkaste rekke av låtar. Delvis fordi albumet har ei merksemdsskapande rastløyse i seg. Delvis fordi den er litt mørkare, samstundes som den er litt luftigare. Og så spelar dei vel berre så forbanna bra i hop dei fire. Good-brørne på sine gitarar, som om dei heile tida er midt i ein og same tanke. Medan den dynamiske bass/tromme duoen Sean Dean og Mike Belitsky held groovet rutinert og vitalt i gang.

Tida er ein faktor. I eit lite liner notes bakpå coveret til Darker Circles blir det hevda at «Bands get worse over time; it’s an immutable law». Vel «Not The Sadies» blir det klinkande klart slått fast. Det finst grunnar til å seie seg samd i det. Både i 2010, og også om ein gjer utsagne gjeldande i 2017. For Northern Passages viser seg å innehalde dei sedvanlege cirka 35 minuttane med Sadies-tonar som på slikt mystisk vis kryp innunder hud og bryst og der berre gjer godt.

Tida er ein faktor i mykje av det Good-brørne har sunge om sidan New Seasons. I tradisjonen til låtar som Another Year Again og Another Yesterday Again heiter ein av årets låtar Another Season Again, og er ein garasjerockrøvar med eit sterkt sonisk slektskap til Another Day Again (frå Darker Circles). Ein anna song er titulert The Good Years, og er ei trist lita country-vise om tida og tagnaden som tærer på eit forhold. I det absolutt nydelege akustisk-orienterte folkrocksporet Riverview Fog blir det på si side sunge til ein venn. Med lengt og vennlege ord, og med eit klart ynskje om å snart kunne møtast etter alle desse dagane som så umerkeleg har «passed away, oh yeah».

Det blir også sunge om englar og djevlar og agnostikarar. I det dusemente men storarta livfulle psychrock-nummeret The Element Song blir det hevda at «the angels here among us are no better than the devil», medan vi andre «sing along» på veg mot undergangen. I eit meir sarkastisk lune er gjengen når det i den friske countrylåta God Bless the Infidels blir stilt spørsmål av typen «was it really God’s will for christians to kill all the witches and burn them on a stake?». To songar eg opplever også har eit bodskap som kan tolkast inn i dagens politiske landskap.

Med slike songar, varierte og sterke songar, har eit av dei mest sympatiske banda der ute endå ein gong levert frå seg eit album verdt å ta med seg vidare. Eit slikt eit som er heilt utan flosklar og kjipe kompromiss. Oh yeah.

8/10

TIDAL: THE SADIES – NORTHERN PASSAGES

Picture

 

Priests – Nothing Feels Natural

Standard

Ei attraktiv og til dels nyansert filleristing av den amerikanske draumen.

Bilderesultat for Priests Nothing Feels Natural  Klar for ein dose skarpskodde meldingar frå Washington DC? Eg snakkar då sjølvsagt ikkje om slikt som blir twitra frå presidenthald. Nei det skulle tatt seg ut du. Eg snakkar om Priests, eg snakkar om stoff som Priests har føre seg. Det er noko ganske anna det. Og frykt ikkje, dei er ikkje av det geistlege slaget. På ingen måte. Utsegn av typen «to people in sanctuaries all I can say is you will not be saved» eller «you are just a cog in the machine and I am a wet dream soft and mean» er slikt som fell rimeleg naturleg å trekke fram som eksempel på kva dei har å melde. Deira soniske meldingar er forresten av minst like kvast kaliber. For dette er ein gjeng som veit å lage lyd, og den er vilter, omskifteleg og attraktiv.

Og gjengen er ein kvartett, og som kvartettar flest er dei fire i talet. Av den ikkje heilt uvanlege konstellasjonen to av kvart kjønn. Det er blitt meg fortalt at det var dei to kvinnene i gjengen som starta herlegdomen. Då er vi visstnok tilbake i 2011. Punk, No Wave og politisk konfronterande tekstar stod raskt på programmet. Og sceneopptredenar der dei ikkje gjorde spesielt mykje for å bli likt, snarare tvert imot. Det dei har spelt inn og gjeve ut av musikk sidan oppstarten er å finne på Bandcamp, eller hos deira vesle obskure platelabel Sister Polygon. Eit par kassettar, eit par singlar, ein EP, og nå den flunkande nye langspelplata Nothing Feels Natural.

Nothing Feels Natural er blitt ei plate av mangfaldig karakter. Ei plate der nyansar og det underfundige blir dyrka i langt større grad enn kva bandet har gjort på sine tidlegare innspelingar. I langt større grad enn det gjennomsnittlege punkbandet der ute driv det til. I ein slik grad at Priests nødvendigvis ikkje skal kategoriserast som punk. Utan at nett det er så viktig. Det viktige her er energien, og låtkvaliteten, og fridomen dei gjer seg sjølv.

I avslutningslåta på EP’en som Priests gav ut i 2014 ropar vokalist Katie Alice Greer ut at «Barack Obama killed something in me» og legg til at ho vil «get him for it». Det er sjølvsagt ingen som helst grunn til å tenke at ho har det noko betre med han som nå sitt og regjerer og twitrar borte i nabolaget. I alle fall: Same dag som Trump vart innsett som president, var Greer og Priests blant initiativtakarane til eit motarrangement litt lenger nede i byen. Eit evenement dei kalla «No Thanks», med undertittelen «A Night of Anti-Fascist Sound Resistance in the Capital of the USA».

Nå er det ikkje slik at songane til Priests er eksplisitt politiske. Det ligg ikkje klart fram i dagen kva som er tema i kvar einskild song. Ved nokre høve har eg inntrykk av at det er assosiasjonar som driv Greer framover i songen. Det kan bli gåtefullt, det kan bli smått absurd, men ikkje meiningslaust. Det er heile tida ein retning der, og ein snerr eller fem retta mot maktutøving, konformitet og idioti.

«You want some new brutalism?» ropar Greer innleiingsvis, oppå trommeslagar Daniele Daniele si drivande rytmiske utøving. Etter dryge halv-minuttet kjem gitarist GL Jaguar inn frå venstre, med tonar som skjer seg inn i songens kraftdansande vesen. «Feels good to buy something you can’t afford» gjentar snart ei ekstatisk Greer i kompaniskap med ein løpsk bassgang utført av bandets fjerde medlem Taylor Mulitz. Opningssporet Appropriate vil eg kalle eit mangslunge spor. Tematisk oppfattar eg det som eit angrep på folk som har forsynt seg vel grådig av jordas store felles ressurslager. Sonisk er det temposkiftande og eskalerande, og glir etter kvart inn i eit støyande parti som drar vekslar på både frijazz og No Wave (slik eg kan minnast legendariske Teenage Jesus and the Jerks utførte det på syttitalet). Eit parti der ein innleigd saksofonist (Luke Stewart) spelar ei sentral rolle.

«Please don’t make me be someone with no sympathy» syng Greer i avslutningsnummeret Suck. Temaet er kommunikasjonsvanskar, og songaren slit med å akseptere både sine eigne og ein samtalepartnars reaksjonar. Sonisk slit ikkje songen med å kommunisere i det heile. Den er melodisk, og den har ein dans godt plassert i sin midte. Groovet er funky, særdeles funky, og gitarmønsteret stramt og konsist. Den innleigde saksofonisten dukkar opp igjen. Eg anar eit lite snev av Talking Heads. Og det skadar ikkje.

Det skadar heller ikkje at trommeslagar Daniele får vokalansvaret, og resiterer ganske så illevarslande meldingar i det intense sporet No Big Bang. Eller at bandet i tittelkuttet roar ned både tempo og støynivå og Greer formidlar eksistensiell tvil og skepsis med ein audmjukheit i botn. Skepsis blir også formidla i den sydande og temmeleg så fengande songen Pink White House (fantastisk tittel!). Ein skepsis til den vidgjetne store amerikanske draumen. Men då heilt utan det audmjuke elementet intakt. Her er det utilslørte utfall og sarkastiske linjer som gjer seg gjeldande.  Frå karakteristikken «A puppet show in which you’re made to feel like you participate» til den sukkersøtt-ironiske «Ooh baby my American Dream».

Neidå, den amerikanske draumen er nok ikkje verd å feste spesielt mykje lit til. «The reason they call it the American Dream is because you have to be asleep to believe it» har den amerikanske komikaren George Carlin ganske så treffande sagt det. Priests søv ikkje, og ikkje dveler dei ved draumar heller. Dei hevdar heller at Nothing Feels Natural, og gjer sjarlatanar eit spark på skinnleggen.

8/10

BANDCAMP: PRIESTS – NOTHING FEELS NATURAL

Tove Bøygard – Blåe Drag

Standard

Country og viser med både ein indre og ein ytre glød.

Bilderesultat for tove bøygard blåe drag  At Tove Bøygard gjer ein versjon av Mary Gauthier sin mest kjente song Mercy Now er slett ikkje urimeleg. For det er absolutt eit sterk slektskap i det musikalske uttrykket til dei to. Både sonisk og tekstleg. Country og folk utan straumlinjeforma fakter. Der dei syng om rastløysa og det som ligg att etter den. Om dei seine nattetimar, eller tidlege morgontimar då «ikkje ein gong Gud er på jobb». Om at det å reparere mellommenneskelege skader er ei vanskeleg øving. Og så har dei begge denne sterke omtanken for folk som på ulikt vis har hamna utafor. I si omsetjing av Mercy Now, som Tove Bøygard har kalla Sjå i Nåde, fylgjer ho hovudsporet til originalen men tar seg visse fridomar. Ho syng om det nære og familiære, og ho syng om fedrelandet og heile menneskeslekta. Ho manar til rausheit for framandfolk, ser med fortviling på at dei som sit med makta berre vil tekkast folk som syt, og slår audmjukt fast, på fullblods hallingdialekt, at «kor og ein tå uss, treng å bli sett i nåde te no».

Sjå i Nåde er ein av ei raus handfull med gode songar på Tove Bøygard sitt andre soloalbum, Blåe Drag. Det første, og sjølvtitulerte albumet, kom for sju år sidan, midt inne imellom tre album ho har gjort saman med søstera si Anita, som duoen Bøygard. Blåe Drag er i all hovudsak eit album av fullt ut sjølvkomponert materiale. Sjå i Nåde er i så måte eit unntak. Saman med Faen Faen Faen, som er Tove Bøygard sin versjon av ein ikkje heilt ukjent Thåström-song. Ho får absolutt fram det såre og desperate som finst i den.

Tove Bøygard si røyst tar eigedom over kvar einaste song på plata. Ho finn balansen mellom å vere avslappa og intens, og endar opp tett inn på tonane og orda. Bak henne, eller til høgre, eller til venstre, ja litt rundt omkring kan ein høyre Freddy Holm. Han spelar på litt av kvart, sånn cirka dusinet fullt av ymse strengeinstrument (frå gitar, til mandolin, til autoharpe, til cello). Produsert har han gjort også, og skapt eit variert, luftig og livfullt lydbilde. Frå det varleg akustiske til det elektrisk brennande.

Ikkje berre er det blåe drag over albumet, eg høyrer også poetiske drag. I tittelkuttet høyrer eg det, frå opningslinja «Det skull ha vore vinter, du skull ha kome før», til dei same orda konkluderer den vakre visa og den sjenerøse kjærleikshistoria om ho som ventar og han som kjem og dreg, nett som vinden. Eg høyrer det i Alle Desse Dagan. Ein dynamisk høgpotent song om å dukke ned i etterpåklokskapen – «alle desse dagan vart eit liv du gjekk i frå». Og eg høyrer det i den enkle countrysongen Tre. Ei song til ei søster som stifta familie der heime, frå ho som drog ut – «Eg vart ei grein heilt åleine, du vart ditt eigji tre».

Eg høyrer historier eg trur på. Om ein situasjon på ein Holdeplass, «ein gråværsmorgon i Januar». Ein melodisk attraktiv song om timane etter ein opprivande krangel, der Han sit og grunnar ute i blesten, medan Ho sit og skodar på han frå eit vindauge like ved, med døra på gløtt. Her finst eit håp altså. Noko eg har vanskelegare for å finne i den triste visa om tiggarkvinna Melea. Songaren speglar henne og oss opp mot eit hundreår gamalt bilde av tiggaren Marie, og syng verknadsfullt «Me kjenne godheit for Marie, men Melea går me forbi». Opningssporet Framand er på si side «den store» songen om korleis vi, korleis landet vårt, korleis vesten har tatt imot, eller kanskje helst ikkje tatt imot, flyktningane frå søraust.

Blåe Drag har melankolien i seg, og det har desperasjonen i seg. Men like mykje, ja meir enn det, er albumet berar av ein sympatisk dose menneskeleg varme.

7/10

TIDAL: TOVE BØYGARD – BLÅE DRAG

Gratulerer med førtiårsdagen Marquee Moon!

Standard

På denne dagen. Den 8. februar. For førti år sidan. I 1977 altså. Gav New York kvartetten Television ut sitt debutalbum Marquee Moon. Dei førti åra som har gått sidan då har fore fint med det. Albumet er i dag like fantastisk som det var då.
Underteikna skreiv ein tekst om albumet for snart ti år sidan. I resirkulasjonens namn utnyttar eg jubileet og kopierar teksten inn i denne posten.

Slik:

Bilderesultat for television marquee moon

Punk?

Kva er det som er punk? Kva er ikkje punk? Kven var den første punkar? Korleis skal no eigentlig punken låte? Korleis skal den sjå ut? Korleis skal den lukte? Korleis skal den puste? Kor skal den gå hen? Og kor skal den ikkje gå hen? Spørsmåla er mange. Svara endå fleire.

At Sex Pistols er punk kan vel dei fleste einast om. Med spikerhår, holete klede, mangelfull spelekunnskap, ekstrem energi og opprørsk kraft spytta dei sitt anarkistisk-nihilistiske bodskap i fjeset på det etablerte med omtrent same presisjon som Lars Berger meiar ned blinkane på skiskytarstadion. I dei fleste skrifter er det nedfelt og vedtatt at Iggy Pop fortener tittelen punkens gudfar, og Patti Smith har meir enn ein gong blitt kalla punkens gudmor. Television var det nokon som ein gong drista seg til å kalle punkens øvsteprestar. Den rettruande punkfantast og den ivrige merkelappentusiast har derimot hatt noko vanskeligare for å finne plass til New York-kvartetten i punkbåsen. Til det vart dei sett på som for frittflytande. For uangripelige. For underfundige. For buktande. For dyktige. For poetiske. For dryge. For frisinna. For kryptiske. For vidtskodande. For visjonære. For intellektuelle. For vanskelige.

Men. Utan impulsane frå ein av grunnleggarane til Television hadde punken i det minste sett annleis ut. Ikkje sant Malcolm McLaren?

I oktober 1977 gav Sex Pistols ut sitt vidgjetne Never Mind the Bollocks album. Sist gong eg høyrte på det må vel ha vore ein gong i 1992, trur eg. I februar 1977 gav Television ut sitt debutalbum Marquee Moon. Eg høyrte på det for 1 time sidan. Eg er rimelig sikker på at eg har høyrt det minst hundre gonger sidan 1992. Og eg kjem heilt sikkert til å høyre på det mange gonger i åra som kjem. Never Mind The Bollocks føler eg meg nokså ferdig med. Marquee Moon blir eg aldri ferdig med.

Å hevde at Never Mind the Bollocks etterkvart meir og meir blir opplevd som eit barn av si tid, med noko mangelfulle evner til å gjere seg så altfor interessant i vår tid, er vel kanskje å be om trøbbel, men eg gjer det no likevel. Derimot bør eg neppe møte særlig med motbør om eg hevdar at Marquee Moon etterkvart som åra har gått berre tydeligare og tydeligare har demonstrert at den er fundert på tonar av det slaget som rekk langt utover den tida dei vart til i.

Never Mind The Bollocks versus Marquee Moon. Begge født i 1977, og begge framleis i live. Men der den første mest lever vidare som eit symbol på noko som hendte, lever den andre vidare i kraft av det den er. Den eine er full av primitiv aggresjon og overtydelige meldingar, den andre har eit raffinert og artistisk vesen med heller kryptiske meldingar. To motsatsar på mange måtar altså.

“There’s to much contradiction” syng Verlaine. Verlaine gjorde seg ofte, i songane sine, til talsmann for å binde tilsynelatande motsetningar nærare inntil kvarandre, gjere avstanden mellom dei meir utydelig, og kanskje gje dei fargar av fleire slag, i staden for, slik dei meir overtydde og rasande i stor grad plar gjere, å plassere dei i kvart sitt hjørne og male dei svarte og kvite.

“There’s no future for you, no future for me” freste Johnny Rotten, og det var ikkje så altfor vanskelig å skjønne kva han meinte. “I remember how the darkness doubled, I recall lightning struck itself” song Tom Verlaine, og det var vel ikkje heilt opplagt kva han meinte, men du verden for eit bilde han skapte. Det var ikkje det einaste.

Ein skal vere varsam med å granske Verlaine sine tekstar lausrivne frå tonane dei er ein del av. For det er først og fremst der, i det uanstendig kvasse samspelet til dei fire, når tekst og tone smeltar saman, at stoffet verkelig rockar grunnen. La meg likevel slå fast (om eg ikkje alt har gjort det) at tekstlinjene til Verlaine har ein gåtefull karakter, dei går aldri rett på sak men talar i vage former. Det kan vere merkelige draumebilde og fikse ordspel, fullt opp med ein symbolikk som definitivt ikkje ligg lengst framme i dagslyset. Han er sterkt inspirert av dei franske symbolistpoetane Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud og Paul Verlaine. Kanskje mest den første, men det var hos den siste han skulle hente namnet sitt.

Frå fleire år før Television vart fødd er det ei historie (eller kanskje ei skrøne?) om to tenåringar, Tom Miller og Richard Meyers, på rømmen frå ein skule i Delaware. I Alabama vart dei arrestert for å ha sett fyr på eit jorde. Då dei vart spurt kvifor dei gjorde dette, svarte Miller at det var fordi han fraus, medan den andre rømlingen hevda at det var fordi han ville sjå det brenne.

Då dei to nokre år seinare trefte kvarandre igjen, tok oppatt kameratskapet og byrja vandre gatelangs i New York, medan dei siterte Rimbaud og Baudelaire og fabla om å starte rockeband, fant dei ut at dei frå no av skulle kalle seg Tom Verlaine og Richard Hell.

Etter først å ha gjort nokre rundar under namnet Neon Boys hyra den ambisiøse og musikalske gitaristen og den rebelske, men ikkje altfor kompetente, bassisten inn den meir Stones-påverka gitaristen Richard Lloyd. Den sløye trommisen Billy Ficca hadde då allereie vore med ei lita stund. Lloyd kjente ein musikkinteressert fyr på Manhattan, Terry Ork, og han gav dei tilgang til loftet sitt, der dei øvde og øvde og etterkvart tok namnet Television.

Og så kom tida då dei følte seg klare for å spele framfor eit publikum. Men kor skulle det vere? New York var ikkje full av buler som tilbydde scena si til ukultiverte og rastlause undergrunnsaktørar i rock’n roll. Dei søkte litt rundt. På ein spasertur gjennom New York sitt fattigstrøk, stoppa Lloyd, Verlaine og Hell ein dag opp framfor eit lokale med namn CBGB’s (som stod for Country, Bluegrass, Blues) og spurde ein mann oppe i ein stige om han trudde det kunne la seg gjere å gje dei ein spelejobb på den vesle scena innafor. Mannen avviste ikkje førespurnaden heilt, så nokre dagar seinare troppa Terry Ork opp (han var no blitt bandet sin manager), og overtydde mannen i stigen (som var identisk med CBGB’s sin eigar Hilly Kristal) om at Television var leverandørar av den heitaste lyden i byen. Om enn noko annleis lydande, måtte han innrømme, enn kva namnet på klubben bar bod om at den til vanleg hadde på scena si. Kristal lova at dei skulle få komme og spele ein søndagskveld. Dei kom, dei spelte, og Kristal synst det låt grufullt. “Aldri igjen” sa han til seg sjølv. Ork var imidlertid ikkje den som tok eit nei for eit nei, og overtalte Kristal til å booke Television og eit anna band han hadde alvorleg tru på, The Ramones, for ei dobbelspeling. Kristal tykte om mogeleg at Ramones låt endå verre. Men vanskelig som han hadde for å seie nei til denne Ork, slapp han dei til igjen. CBGB’s namn byrja rykte seg i undergrunnen, opp kom Patti Smith, Blondie, Talking Heads og fleire med dei, og eit av musikkhistoria sine avgjort mest legendarisk spelelokale var født.

Television var der altså først. Ikkje ferdig utvikla og like tette og i kontakt med seg sjølv som dei skulle bli, eitt år eller så seinare. Då var ikkje Richard Hell lenger ein del av gjengen. Tom Verlaine tykte at hans noko limiterte handlag med bassgitaren stod i vegen for det Television han såg for seg. Så dermed; ut med Hell og inn med Fred Smith.

Då Hell kom luskande ut bakdøra stod det ein mann med namn Malcolm McLaren der og lurte på om han ikkje ville vere med han til London og bli med i eit band han planla å sette i hop der. McLaren var berre så begeistra for måten Hell kledde seg. Spikerhår, fillete t-skjorte, holete bukser, og nåler som heldt ting i hop. Hell sa nei, eg vil heller bli ein Heartbreaker saman med Johnny Thunders. McLaren drog like fullt til London og spora opp nokre andre fyrar som han kledde opp som Hell, og vips der var Sex Pistols klar for verda gitt.

Television tok ein annan veg. Dei lærte seg å spele.

Inspirert av tonane til Albert Ayler og John Coltrane tok Tom i sin tidlege ungdom opp saksofonen. Seinare skulle det altså bli gitaren han væpna seg med. Mange har gjort sine forsøk på å skildre lyden av Tom sin gitar. Kanskje høyrest den omtrent ut som den ville ha gjort om Ayler eller Coltrane hadde byta ut saksofon mot gitar og jazz mot rock. Verlaine følgjer i alle fall i mindre grad enn dei fleste normene for korleis ein skal gripe gitaren an når ein skal spele rock. Han kan opptre varmt og melodiøst. Han kan opptre kaldt og stringent. Tonane kan vere sylskarpe og stikkande, men også lyriske og stemningsskapande. Han improviserer og drar ut på ferder han kanskje ikkje veit kvar endar, men han rotar seg aldri bort. Patti Smith sa ein gong at “Tom plays guitar like a thousand bluebirds screaming.” Eg klarer ikkje å komme opp med ein meir talande karakteristikk.

I 1975 gav Television ut sin første singel. Little Johnny Jewel. Og dei presenterte seg slik ein skulle lære dei å kjenne. Nokre gitarpsykedeliske, utsvevande og smått intrikate kilometer unna det næraste gabba-gabba ropet. Låta drog seg mot åtte minuttar, og fekk ikkje plass på ei side av singelen. Så den blei både A og B side.

Det skulle gå nesten to år, med mange turar innom dørene på CBGB’s og eit mislykka og forkasta Brian Eno samarbeid, før dei var klar med sitt debutalbum. Og det er vel no eg må gå ned på kne og be om å bli stagga litt, elles står eg i fare for å ta av i ein grenselaus adjektivistisk galopp om ei plate eg elskar meir enn dei fleste plater. Om eit debutalbum som få, om nokon, kan matche (Det må i så fall vere eit par New York-frendar).

“I wanna jump jump jump”. Det er eit stålskarpt sound som manifesterar seg. Gitarar som både flørtar med det statiske og det svevande, som riffar og dansar. Og så ein presis og kraftfull gitarsolo levert av Richard Lloyd. “I see, I see no …. eviiiiil” syng Verlaine med ei stemme som nok dei færraste blant musikkpedagogar ville applaudere særlig heilhjerta for. Men den funkar. Funkar veldig. Funkar som i funky. Ikkje James Brown-funky. Eller Curtis Mayfield-funky. Definitivt ikkje. Men funky som i kantete, yppalt og ukultivert. Han syng som om han har reipet stramt kring halsen, men nektar å kapitulere. Han opererer innafor ein lys oktav, men ikkje galant eller reinhåra. Han passar veldig til å synge Verlainesongar, men kanskje ikkje til så mykje anna.

“The Grateful Dead of punk” var det nokon med litt vondt i sinnet som prøvde seg med ein gong dei skulle karakterisere Television. Det er i beste fall ein særdeles upresis karakteristikk. For der Jerry Garcia og hans menn til tider kunne ramla inn i svært så søvndyssande soloparti er Television sine gitarsoloar den strake motsats. Dei er av det høgst inspirerte slaget. Slike som gjev låta ekstra energi, og ein eigenarta og spenstig struktur. Verlaine og Lloyd kretsar rundt kvarandre og dansar ein spiraldans der dei aldri trakkar kvarandre på tærne men gjer kvarandre handlingsrom, utan at nokon av dei fell for freistinga som mang ein gitarist har gjort både før og etter dei, å utnytte rommet til sjølvdiggande onanering. Nei desse to er ute på eit oppdrag i låta og det überdynamiske si teneste, og dei gjennomfører oppdraget på ulasteleg vis.

Det ti minuttar lange tittelkuttet, som avsluttar verdshistorias sannsynlegvis beste LP-side, er sjølve sjefsforvaltaren av dei brennande gitartonar. Frå det hakkande og statisk ringande gitartemaet i versa og over i det skyndsamt dansande refrenget. Der songaren kastar skjoldet, skjorta og sjela og stiller seg “neath the Marquee Moon”, først håpefullt ventande på kva som er på gang; “the kiss of death” eller “the embrace of life”. Ved neste korsveg meir nølande, før han i siste runde (etter at den svarte bilen har etterlete han på gravlunden) slett ikkje vil vente lenger. Noko han understrekar med eit kort og uttrykksfullt “ah-ah”, som ein vel kan oversette med “ikkje faen om eg står her og ventar nei”. Det er då Tom for alvor tar grepet, og i staden for å føre låta mot ein slutt løfter den inn i eit fullmånelyst landskap med ein gitarsolo så spirituell og så glødande at den kan få ein isbre til å smelte raskare enn klimapanelet klarer å seie “klimaendringar”. I Lp-versjonen måtte dei redigere bort eit parti av låta, for at den ikkje skulle sprenge vinylsida sin kapasitet. I den Rhino-ugjevne CD-utgåva frå 2003 (som også har med debutsingelen Little Johnny Jewel som ekstraspor) får den dette minuttet tilbake. Det gjer den sjølvsagt berre endå betre.

Mellom See No Evil og tittelkuttet buktar og trampar Venus og Friction seg fram. Den første ein hallusinatorisk historie, i eit medrivande melodisk mønster, om Tom og Richard Hell med russkjerpa sansar på ustøe bein gjennom storbyjungelen, der dei på kvart hjørne kastar seg i famnen på den armlause gudinna Venus de Milo. Den andre er albumet sin mest skarpkanta og yppale låt. Eit oppgjer “a little bit back from the main road, where the silence spreads and the men dig holes” er hovudmotivet. Men det er eit motiv som Verlaine veit å forpurre med sin fiffige surrealisme og sin minneverdige diksjon.

Side to festar ikkje eit fullt så nådelaust grep om lyttaren sitt sanseapparat (men det er det som sagt knapt noko Lp-side som gjer). Det er like fullt ikkje noko antiklimaks vi snakkar om. Vi får trass alt servert den bitande Prove It her. Ein Televisionklassikar god som nokon. Der Verlaine med sylskarp diksjon, og i ei ordknapp og sterkt symbolistisk form sirklar inn livet til ein stakkar frå ein absurd stillferdig fødsel til ei rosefarga gravferd, før han lakonisk og særdeles effektfullt konkluderer med at “This case is closed”.

Guiding Light er albumet sitt mest melodiøse og venast forma nummer. Ein ballade full av vemod og lengsel. Ein lengsel etter å få hjelp gjennom natta som songaren kjenner seg oppslukt av; “do I, do I belong to the night”. Vakkert så da held. Ein ganske så rak motsats til Guiding Light er Elevation, eit stakkato og noko melodivagt udyr som nok må tåle karakteristikken albumets minst interessante (men slett ikkje uinteressant).

Albumet sitt dystraste nummer kjem heilt til slutt. Torn Curtain, ein sørgjesong bakom opprivne gardiner, der years rimar på tears og håpet vart raka inn i peiselden for ei god stund sidan. Den vert sjølvsagt skjenka ein gitarsolo som understrekar armoda på skilsetjande vis. Sjølv om den kanskje ikkje når heilt opp til dei største stundene på albumet skjemmer den seg på ingen måte bort, og sørgjer greitt for at underteikna held fast i tanken, også lenge etter at det er blitt stille, om at Television med Marquee Moon har skapt eit meisterstykke større enn dei fleste slike.

Dei stod ikkje opp frå ingenting. Men dei var definitivt noko for seg sjølv. Dei forma lyden av rock’n roll i sitt eige bilde. Ja det Television gjorde på Marquee Moon var på mange vis å skjere mykje av blues-strukturen bort frå prepunk-beistet, og så med ei eigenrådig gatefunkyrockpoetisk kraft bygge ei bru over mot postpunkalderen, utan å bry seg så altfor mykje med at Johnny Rotten stod midt i gata og frenetisk prøvde å overtyde sine samtidige om at det var “no future”.

I mitt hovud er det mykje punk i ei slik gjerning.

TIDAL: TELEVISION – MARQUEE MOON

Torgeir Waldemar – No Offending Borders

Standard

Elektrisk, akustisk, fredlaust, inderleg og heilt sant.

  Det er ikkje sommar i Toulouse. Det er i alle fall den tanken som kjem til meg når eg høyrer Waldemar hardnakka og fengande synge «All I want is a summer in Toulouse». I eit refreng som søker håp blant vers som fortel om forlis, terror og krig. «Slaying all that we hold sacred, our souls are on the line» syng han i eit av desse versa. Det finst linje etter linje av same dystre skapnad. Songen heiter, naturleg nok, Summer In Toulouse. Den er også elektriske gitarar som skrik, og har eit kraftfullt og åtaksorientert groove. Den er rock’n roll og dommedag. Waldemar syng intenst, tidvis i partnarskap med ei kvinne. Undervegs drar han fram ei linje frå ein gammal punkklassikar («It’s a holiday in Cambodia, it’s tough, kid, but it’s life»), ser vatnet stige til knehøgde, og høyrer kapteinen rope «from here on is all for one». Og så syng han dette refrenget då, om å ynskje seg ein sommar i Toulouse. Ein fransk by som også har blitt ramma av terror. Men det er lyset og harmonien han ropar etter, songaren, i refrenget. Fråværet av terror. «A place where I can choose». Og det kan jo godt vere Toulouse.

Det er ikkje sommar som pregar Torgeir Waldemar si andre langspelplate. Tittelen No Offending Borders antydar at her kan det vere ganske så dagsaktuelle globale utfordringar som står på agendaen. Og det er det vel for så vidt. Men tittelen kan også trekkast ned på meir private einemarker. Og ja, det blir sunge om slikt også. Det er vel ikkje direkte feil om eg hevdar at albumet både speglar samtidas synder, mellommenneskeleg svik og enkeltpersonars botnlause fortviling.

Waldemar nyttar mellom anna anledninga til å synge ein song til Sylvia. Noko han gjer med eit og anna avtrykk etter Neil Young (og Crazy Horse). Sonisk og tekstleg. Sylvia (Southern People) er songens tittel, og Waldemar gjer litt av det same som Young i si tid gjorde i sin song Southern Man. Men eg opplever at han meir brukar Southern People i ei metaforisk tyding, at desse folka (desse Southern People) også er å finne heilt andre stadar enn i dei amerikanske sørstatane. Medan Sylvia kanskje kan vere ein viss norsk minister. Eg verar i alle fall både flyktningstraum og klimakrise i songens tematiske arsenal. Og ein Waldemar som, solid akkompagnert av elektrisk gitarstøy og orgeldamp, oppmodar denne Sylvia til å vise eit anna sinnelag – «You claim your faith, Sylvia, but your spirit seems so very dead».

Det er definitivt meir lyd som skal handterast når ein sit seg ned og skal ha selskap av Torgeir Waldemar sitt andre album, kontra kva som var tilstanden på debutalbumet hans. Der den førre plata vandra i eit lydlandskap med den akustiske gitaren som vegvisar er det denne gongen den elektriske familiemedlemen som vel så ofte blir tilkjent den rolla. Men plata opnar med ein song som Waldemar gjer åleine med den akustiske gitaren sin (samt nokre tonar frå eit munnspel). Det er platas einaste coverlåt. Fallin’ Rain heiter den og vart i si tid, tidleg på syttitalet, komponert og framført av Link Wray. Sjølvaste fuzzgitarinnovatøren frå femtitalet ja. Han gav i 1971 ut ei plate av meir folkrock-karakter. (Som eg ikkje kjente til før Waldemar sin låt openberra seg for meg). Waldemar syng den sterkare enn opphavsmannen. «There’s no place on this planet where peace can be found» syng Waldemar, og eg trur han. Det er ei inderleg kraft i røysta hans, som aldri får meg til å tvile på at det han syng er sant.

Slik er det i song etter song. Slik er det i gospelrocklåta Among The Low. Der Waldemar (med god korstøtte frå Kristine Marie Aasvang og Johan Daniel Henriksen) i ubøyelege ordelag, på hovudpersonens vegne, slår fast at han til sin døyande dag vil «go among the low». Og det til eit fantastisk offensivt groove, og viltert gitararbeid frå Øystein Braut (Electric Eye). Inderleg er også det dekkande ordet for Waldemar sin songinnsats i den heimsøkte countryblueslåta Bottom of the Well. Eit klassisk tema, denne brønnen. Og klassiske er vel for så vidt også strofene Waldemar nyttar seg av. Frå «It’s a reward at the end of the rope, Its weird to have that kind of hope» til «I can see the bottom of the well, And now there’s nothing more to tell» er dette i slekt med stoff som har runne forbi meg før. Men Waldemar si røyst overtyder meg om at det er akkurat slik det må seiast, for det er akkurat slik det er, for stakkaren i nett denne songen. Produsent og rytmisk ansvarleg Anders Møller sine gjerningar og ugjerningar med hammar, spiker og sag i løpet av låta er forresten eit gromt påfunn, og avgjort med på å gjere den til det uroskapande høgdepunktet den er. På ei Torgeir Waldemar-plate som enno ein gong nektar å gje meg fred.

8/10

TIDAL: TORGEIR WALDEMAR – NO OFFENDING BORDERS

Høyr her: Father John Misty presenterer fleire songar frå kommande plate

Standard

Her går det for seg du. Father John Misty har det travelt med å servere låtar frå det kommande albumet sitt (Pure Comedy). To nye, dei to siste dagane.

Two Wildly Different Perpectives: Ein saktegåande pianobasert låt, med sordinert støy og skakk rytmikk i ryggen. Som handlar om krigens fortvilt håplause vesen. Ganske så enkel og likefram, utan sedvanlege Misty-sarkasmer. Opphavsmannen presenterer låta med ein temmeleg dagsaktuell uttale: «More kids are going to die now thanks to the unbelievably selfish immigration policy of places like Saudi Arabia and the USA».

Ballad of the Dying Man: Klassisk folkpop som lener seg lett mot ein akustisk gitar og eit piano. Misty fortel ei historie om ein døyande mann som har brukt mykje av tida si i kommentarfelt på www. Der han etter eige syn har levert djupsindige analysar, og sett samanhengar som ingen andre «pretentious» deltakarar har gjort. I det han skal til å trekke sitt siste andedrag må han berre «checks his news feed to see what he’s ’bout to miss». Klassisk Misty-sarkastiske saker altså.