Monthly Archives: mars 2015

Daniel Kvammen – Fremad I Alle Retninga

Standard

Godlynte popmelankolske songar som ikkje slepp taket sånn utan vidare.                                    7

  For ei tid tilbake (kan det vere eit år sidan? Kan det vere to?) vart det varsla at Daniel Kvammen var ein fyr som hadde det i seg. Han hadde slått seg ned i den store byen, han hadde veska full av eigne songar, gode songar, vart det sagt, særs gode songar, skrivne på målet han snakka. Som han hadde lært seg å snakke i bygda han vaks opp i, Geilo, øvst oppe i Hallingdal. Eit par mil ifrå Ål vart det bemerka, der Stein Torleif Bjella held hus. Unge Kvammen kan vel seiast å vere ein etterkomar og trubadur smidd i liknande former vart det ymta frampå om. Eller var det eg som tenkte det? Uansett, det er ikkje heilt slik.

Dette er pop. Ganske så storarta pop. Varm og jovial pop om det krunglete livet. Openhjartige ytringar, melankoli og små finurlige fintar i leduge og medgjerlige melodiske omgjevnadar. Ettertenksame tonar som smyg seg innunder hud og hjarteklaffar og fengande tonar som dansar med sansane. I riktig så upretensiøs utfolding.

Songane er sjølvsagt ikkje sprunge utav ingenting. Eg kan ane litt deLillos her, litt Lars Winnerbäck der, og kanskje litt Lillebjørn Nilsen innimellom. Men overtydelige spor av verken desse eller andre er det ikkje, dette er jo først og fremst Daniel Kvammen det. Og hans songar om levande draumar og knuste draumar, om vennskap og bygdetrongleik, om kjærleik, angst og beven.

Du Fortenar Ein Som Meg proklamerar songaren tilsynelatande ganske så småkjekt i albumets mest radiospelte song. Men bakom det fengande refrenget (og t-skjorte slagordet) er det på ingen måte noko skråsikkert som regjerer grunnen. Der dunkar eit sårbart hjarte, der høyrer eg det vert formidla ustøe forhåpningar om framtida til eit kjærleiksforhold. Det same kan ein vel seie om situasjonen som vert skildra i den nydelige songen Daue Fugla. Der vi blir presentert for ein fyr som ikkje kan forstå at han har gjort seg fortent til kjærleiken som blir han til del, og som er «redd for at det skal bli mørkt igjen».

Ein ung manns noko mismotige fabuleringar kring livet og kva det har å by han er temaet i songane Augu og Drauma. I den første handlar det om angsten for at det ikkje lenger finst noko som kan overraske han. I den andre hevdar han at han ikkje lenger har nokon draumar, for «dei ligg påkjørt nedi vegen». Det siste utsagnet blir forresten uttalt i eit ganske så skamlaust fengande refreng. Ikkje det einaste av det slaget. Eg høyrer nemlig eit slikt eit i Rykte Si også («For om du skal henge med, Då heng du gødt der i eit tre» osv.), og eg høyrer han freidig og høglytt synge «faen ta, kva var det dei sa?» i Karmafaen.

Den meir nennsame sida av Kvammen kjem til uttrykk i songar som Ingen Vega Utanom og Slik Skulle Eg Likt Å Bli. Den først er ein særedeles vakker song om vennskap, sterkt vennskap. Slikt som tåle usmakelig fullerør og eit slag i fjeset. Den andre er ei lita undringsvise om fridom, der dei fire elementa (jord, vann, eld og luft) har ei sentral rolle.

Om plata har eit slags underliggande og for så vidt uutalt mantra så tenker eg at det er dei orda Kvammen syng heilt til slutt, «og eg skal vera fri», som er det mantraet. I det forsonande tittelkuttet syng han desse orda. Eit tittelkutt som startar med at ein ung mann reiser ut, og forbannar bygda han reiser ifrå. Og sluttar, sine tre minutt seinare, med at den litt modnare unge mannen, frå avstand, innser at han elskar denne bygda, og at han ein dag skal vende tilbake, som fri.

Pop sa eg. Viser med eit pophjarte kunne eg også sagt. Særdeles likandes saker er det i alle fall. Og dette er berre byrjinga, trur eg.

Mooie Garage – Solar Eyes

Standard

Fleire tonar frå dei psykedeliske breidder.                                                                                             6

MooieCover  Eit bra groove kan gjere underverker. No Stone Unturned har eit bra groove. Det er ei låt i full elektrisitet – gitarsolo med lidenskap i seg, eit orgel som ljomar i eit skikkelig offensivt lune, og eit effektivt og brunstig rytmisk driv. Songaren formidlar strofer om å hamne utanfor rekkevidde, han legg fram nokre paranoide fiksjonar og hevdar at «the singin» rain had words for you» (kva no det måtte bety). Tonen er henta frå den tida då pop og rock og psykedelia for alvor smelta i hop. I såpass seriøs grad at songen kunne vore ein nugget på eit samlealbum av mindre kjente tonar ifrå 1969. Noko den ikkje er, den er derimot låt nummer to på albumet Solar Eyes, av det ikkje overvettes kjente Oslobandet Mooie Garage.

Eg har komme fram til at mooie kanskje kan vere eit hollandsk ord. Og at det tyder noko slikt som fint og reint. Ein rein garasje altså. Noko det absolutt går an å legge opp til ein liten diskusjon omkring. Ja det går vel faktisk an å hevde at garasjen ikkje er spesielt rein, at den faktisk er litt skitten. Meir enn litt skitten. At den byr på både litt skrangel og groms. Stundom kan det også virke som at den vaklar litt, hit og dit. Gulfarga, slørete og surrealistisk hit og dit.

Mooie Garage er ikkje eit flunkande nytt band. Dei har helde det gåande sidan tidleg på 2000-talet. Har gitt ut nokre album, med ein del års mellomrom. Årets Solar Eyes er det tredje. Går vi albuma nærare i saumane (noko ein så absolutt kan ha att for å gjere) merkar eg meg at bandet med åra har utvikla eit fyldigare og meir sjølvsikkert sound. Frå soveroms lo-fi til rimelig kraftfull psykedelisk nedbør.

Eg er forresten noko usikker på om eg gjer 100% rett i å kalle Mooie Garage for eit band. Det kan nemlig virke som det er ein fyr åleine som har eit ganske så stort hovudansvar for det som blir skapt under signaturen. Alle instrumenter og all vokal er gjort av Roar, med etternamn Leren, står det i alle fall å lese på innerposen til Solar Eyes. Og så er det lista opp nokre ytst få unntak, pluss namnet på tre bandmedlemmer til. Vel, nok om det. Mooie Garage låte som eit band.

Eit band som finn groovet på meir enn ei låt. I den bassgromme og gitarriffpsyche Rising Tide. Og ikkje minst i den orgelvirile, kraftsuggererande og temposøkande Black Books. Eit litt meir hengslete preg er det over den psykedeliske vêrmeldingslåta Might Rain Away. Medan fløytetonar har ei sorglaus effekt på det semiakustiske folkrocknummeret The Hills Are Alive.

Under den store psykedeliske himmel, der både Grateful Dead, Moby Grape, Motorpsycho, Tame Impala og nokre titals-tusen til held leven viser Mooie Garage fram nok lidenskap til at dei fortenar ein plass der dei med.

Tom Roger Aadland – Rapport Frå Eit Grensehotell

Standard

Songar med eit sakn  i seg, og litt elektrisitet, og ein fin poetisk tone.                                       7

  Avslutningsvis slår Tom Roger Aadland eit slag for å reise heimatt. Heim til Farsfolket, bort frå den kalde byen der folk er så altfor opptatt av å finne ein rygg å plassere dolken i. Hovudpersonen i songen har vore ute i livet, har fått sine flenger og arr, kjent saknet brenne i brystet. Tida er kommen for å søke rekonvalesens hos slekta. Så særlig lystelig kan ein kanskje ikkje kalle songen, men eg kunne ha funne på å kalle den fengande. Ja der gjorde eg det vel i grunnen. Fengande i eit folkrockmodus eg kjenner treff meg, med sonisk detaljrikdom i ein intuitiv og luftig skapnad, der tonar frå eit hammondorgel etter kvart kjem brusande inn og løftar songen heilt heim.

Eg vil reise heim til farsfolket
Forbi svingen og litt til
Kome heim til farsfolket
Der elva renn så still

Og dette i slutten av ei plate der det er mykje snakk om einsemd og oppbrot. Einsemd som i Einsam Utan Deg, ein blues der ein elektrisk gitar eller to tøtsjar Ribot/Waits-lende og songaren driv rett til botnast med det svartmalte mantraet «det står beint fram, beint fram dårleg til med meg». Oppbrot som i Oppløyst og Medtatt, ein dunkelmelodisk sak der motsetningane riv, tvila er sterk, og kunsten å vere likeglad ikkje viser seg som det lettast handterbare her i verda. I eit av fleire lettare forvirra utsegn formidlar hovudpersonen: «Eg er takksam og bitter, eg er fri og bak gitter».

Han firar ikkje på kvaliteten Tom Roger Aadland her på si femte plate. Spesielt ikkje på den tekstlige kvaliteten, men heller ikkje på kvaliteten i songen som eit heile. I lag med eit friskt lag av medkombattantar skapar han ein seanse som så avgjort kastar glød ifrå seg. Elektrisiteten gjer seg meir gjeldande enn på tidlegare Aadland-plater, og noko sonisk ureint ulmar i underlaget. Om eg skal titulere han for visesongar eller rockepoet, eller eit eller ant anna i den lei har eg ikkje bestemt meg for. Og kjem heller ikkje til å bestemme meg for. Først og fremst er eg opptatt av at han er ein skapar av songar, reinspikka konvensjonelle songar, gode songar, der ei poetisk åre er ein vesentlig faktor.

Eg vakna i morgons
Og det eg tok på meg
Høvde perfekt for
Ein mann utan von

Ein Rapport Frå Eit Grensehotell altså. Ein stad der det finst rom og ei seng, men som ikkje er nokon blivande stad. Ein stad der einsemda har sjekka inn, men den slår seg ikkje til ro der, og kanskje er den der ikkje heilt åleine heller. Ja kanskje er det ei von der trass alt. Ein eller annan stad, og kanskje nærare enn ein skulle tru. Ja eg trur jaggu meg det. For når denne mannen utan von ligg der og leitar etter «varmen frå ein ikkjeeksisterande kropp» ja så er det ei kjensle som vert skildra, eit sakn, ikkje eit heilt og fullt liv. Vegen vidare går ikkje nødvendigvis til eit nytt grensehotell, eller inn i ei vedvarande mistrøystigheit, stundom er den frigjerande også.

Det er songen av jorda du høyrer
Eg veit det no, at du blir aldri mi
Stundom blir han spelt for døve øyrer
Stundom set han den som lyttar fri

Eit grensehotell kan nok også ha ein annan dimensjon. Ein meir konkret ein. I tittellåta er det også ein forhutla stad midt i ei krigssone. Befolka av diplomatar, «Guden for hemn og hat» og åtseletarar. Men også av dei som saknar, inkludert krigskorrespondenten sjølv. Mei krigstilstand, om enn i overført tyding, kan vel seiast å finne stad i låta Alle. Der det blir uttrykt både nasegrus beundring og djup forakt til ein og same person, ifrå «alle, absolutt alle». I ein tone som kan få tankane til å drive i retning av både diktatorar og casanovaer, men òg andre meir samvitsplaga menneske.

Somme har eit embete,
Somme har ei gate eller ei bod.
Somme, dei har songane
Som dei skreiv med sitt eige blod
Eg vakna i dag tidleg
Og kjende at eg fraus.
Det går mot haust.

Songen heiter Haust, og er ein countrysong, ein av desse enkle som ikkje prøver å materialisere seg inn i noko større. Og slik kanskje set sterkare spor enn dei fleste, med buktande orgeltonar og ein melodi og lene seg inntil. Ein annan stad på plata vert det sunge vemodsvakkert om ho han ynskjer «like til mi dør, slik du gjorde før, då himmelen var blå». I Vel Av Garde blir det varleg ymta frampå om at det å dra ikkje nødvendigvis er synonymt med å reise bort. Og i Hud mot Hud blir det mimra om fortids intimitet blant ein stabel med bøker. Når eg tenker meg om (og det ikkje særlig lenge) kunne eg nok funne godord å seie om alle songane her. For det er ei slik plate, det er det.

Texum – Texum

Standard

Countrypop med sterke amerikanske aner fødd i Trøndelag.                                                       6

  Ein klarinett ynskjer hjertelig velkommen, og tilbyr varme. Gitartonar gjer sin godlynte støtte, varleg elektronisk skurr ulmar vennlig i bakgrunnen, pulsen er i behagelig modus, og songaren syng inderlig: It Don’t Mean a Thing. Eg kallar det pop. Ein familieidyll blir skildra. Den varer i tolv somrar, så kjem hausten, og idyllen er ikkje lenger idyllisk. Eg kan kalle det countrypop også, eller kanskje soulpop. Det er i alle fall mykje Amerika i det. Men Texum er frå Trøndelag.

I 2007 albumdebuterte Texum med plata Different Strokes For Different Folks. Eit stykke countryrock som både hadde melodisk styrke, skakt nok ganglag og nyansar nok til ikkje å stivna fast i ei form. Eg såg i grunn fram til fleire plater frå gjengen, men det vart ganske så dørgande stille. Heilt til no, no er oppfylgjaren her. Den ber preg av at ei modning har funne stad sidan sist.

Skal eg sjangerflisespikke vil eg nok ikkje ende opp med å kalle det countryrock denne gongen. Opningskuttet som eg starta med å gje ei lita skildring av er nemlig ikkje den einaste songen her eg vil kalle pop, eller countrypop, eller soulpop. Det er vel i grunn slik plata er. Elegant og ganske så reinslig i linjer og produksjon. Definitivt melodisk og med snedne nok refreng. Med ein melankoli i seg, men ikkje av det slaget som er uhandterlig tyngande. For etter hausten, og etter vinteren, kjem det alltid ein vår og ein sommar, med «just enough light to be at ease».

«All that I wanted was to be a nice guy» syng songaren Bård Sande, og det er vel ikkje grunn til å tvile på det. Orgeltonar sveipar seg kring han, songen heiter If I Changed My Ways, og er absolutt ikkje utan fengande porer. Flest slike, fengande porer altså, opplever eg at låta som berre heiter Changed har. Her er den før nemnte soulfaktoren på sitt sterkaste, orgelet er i yppig humør, el-gitaren knipsar glør inn mot sentrum, og feminin-koring set sitt merke på  litt fabulering kring «old familiar feelings», kjensler som nok ikkje er like sterke som dei eingong var.

Når klarinetten atter gjer seg nennsamt gjeldande i den blå vandrarmetaforiske visa It gjer eg meg nokre tankar om at den kanskje kunne vore endå meir gjeldande. Kanskje kunne den fått eit litt breiare felt å dekke. For den har ein god verknad der den dukkar opp. Så vidt eg oppfattar det dukkar den ikkje opp i Pink To Gray (i tilfelle må det vere godt i bakgrunnen). Men ein som dukkar opp i den songen, som ein tekstens hovudperson, er ein tilårskomen trubadur. Ein med skjegg og langt hår, akustisk gitar og «well-crafted songs». Som syng om tidlause saker, utan vidare fakter – og visst ein akkord blei feil «he’d make it seem right». Slik lyde historia i alle fall. Eg har grunna litt over kven denne fyren kan vere. Om det er ein høgst verkelig trubadur låtskrivaren har hatt i tankane, eller om det er fleire av same slaget samla i ein person. Ein ganske så allright song er det i alle fall.

Frå eit ganske så allright band.