Tag Archives: Tony Dekker

Great Lake Swimmers – Lost Channels

Standard

Dei canadiske folkrockarane byr på nok eit lett vemodsfarga og jovialt album.

5

cover

Det første albumet til Great Lake Swimmers vart spelt inn i ein gammal kornsilo på det canadiske bondelandet. Der høyrde vi Tony Dekker si vemodsvarme røyst, hans akustiske gitar, nokre fjerne pianotonar og lyden av ein del tusen sirissar. Det var den katakombeliknande lyden av einsemd. Dels kontemplativ, dels lengtande. Det var vakkert. Det var i 2003.

Men akkurat slik landsmennene i Cowboy Junkies i si tid vanskelig kunne fylgje opp sitt legendariske Trinity Session-album, med igjen å stille seg framfor ein mikrofon i eit kyrkjerom, kunne ikkje Great Lake Swimmers entre ein kornsilo att. Det hadde blitt for søkt. Og akkurat som Cowboy Junkies har ikkje Great Lake Swimmers heilt klart å tenne den same interessa i underteikna med sine etterfylgjande utgjevingar.

Kvifor? Kanskje eg litt motvillig lyt erkjenne at atmosfæren som omkransa debuten satt (og sit) såpass sterkt i meg at det gjer det litt vanskelig å akseptere Great Lake Swimmers i eit anna lydbilde. Kanskje. Men eg trur helst det har med å gjere at eigenarta har blitt noko utydeligare (sjølv om Great Lake Swimmers har halde fram med å spele inn musikken sin andre stader enn i ordinære platestudio, mellom anna i ei kyrke). I tillegg har vel heller ikkje dei seinare platene hatt eit fullt så rikhaldig arsenal av sterke låtar.

Når det er sagt; Great Lake Swimmers har ikkje gjort dårlige plater etterpå, ikkje middelmåtige heller. Dei har vore godt dugande. Både Bodies and Minds frå 2005 og Ongiara frå 2007 er fine folkrockplater i ein vemodsprega og medgjerlig skapnad. Plater der Great Lake Swimmers gjekk frå å vere Tony Dekker si greie til å likne meir på eit band.

Det fjerde albumet til Great Lake Swimmers har på ingen måte ført til at eg har endra på mi oppfatning av at debuten er best. Lost Channels er eit album som veldig så knirkefritt og greitt plasserer seg ved sida av dei andre to albuma. Sjølv om albumet har litt fleire låtar med tempo og pop i seg enn kva Great Lake Swimmers har pleidd å by på. Ikkje alle desse er like vellykka, men ei låt som Pulling On A Line er sympatisk nok banjopop, og den kraftfullt akustisk-gitar drivne Still synst eg særs godt om, der den leitar etter lys i «dark wells», og sym rundt i harmoni.

Ein harmoni den deler med store deler av plata. Både sonisk og tematisk. Harmoni i eit vemodig og jovialt bilde. Der fleirtalet av låtane står fram som kompetente, utan at dei skriv seg inn i musikkhistoria akkurat. Men nokre set det ein kan kalle minneverdige avtrykk. Då tenker eg først og fremst på desse tre:

1. River’s Edge har ein tittel som forpliktar. Men i motsetnad til i åttitalsfilmen med Crispin Glover i sentral rolle er det ikkje mord og spesielt mykje uhygge å spore i Great Lake Swimmers sin River’s Edge. «So quiet and full of potential» startar Dekker med å omtale elvebreidda. Ei ro og eit potensiale vi høyrer att i låta. Ei ro og eit potensiale Great Lake Swimmers får fram med enkle middel. Ein akustisk gitar, eit sordinert piano, og Dekker si stemme i sitt mest gripande modus; «now they sing in a symphony of keepers, and they hail in the harmony of saviours».

2. Concrete Heart er ein nostalgisk ballade om Dekker sin heimby Toronto; «this was the centre of the world for me once, where I saw «I love you» all over the place». Varleg orkestrert er den, med cello-vemod og fjerne pianoakkordar.

3. Unison Falling Into Harmony er melodisterk countryfolk bore fram av attraktive banjotonar. Det kunne vore ein Ben Weaver-låt, men har eit langt reinslegare uttrykk enn kva den mannen plar by på. Ei medrivande kjærleikserklæring bygd opp av tvil, håp, og ikkje minst respekt; «your beauty is static, but steady and fast».

At låta også talar om «a river of fear» og «the unstoppable river» er ganske symptomatisk. For denne elva dukkar opp fleire stader på albumet. Og då vel mest som ein metafor for livets gang. Ingen original metafor det. Men så er vel ikkje dette ei plate som akkurat renn over av originalitet heller. Men ei ganske så fin ei er det. Fin og medgjerlig.

Først publisert på Groove.no (i 2009)

 

Great Lake Swimmers – Great Lake Swimmers

Standard

Klangrike og triste tonar støttar opp vemodige skildringar, og dei rir langsamt saman i gåtefull harmoni.

cover  Great Lake Swimmers. Sei det ein gong til. Smak litt på orda. Kva ser du for deg?

Eg ser ein skikkelse. Fleire skikkelsar. Alle små og aleine i si ferd på den store sjøen. Eg anar lengsel og vemod. Men eg anar også sinnsro og fred. For i dei langsomme symjetaka på den store sjøen ligg det eit søk etter innsikt. Der uroen som herjar innsida får lov å møte harmonien som er å finne i dei svale bølgjene.

OK, eg skal være ærlig. Eg har nok litt meir enn dei tre orda å forhalde meg til i mitt syn. For i det eg skriv dette, har eg også gjort meg kjent med dei nesten femti minuttane med musikk gjeve ut under signaturen Great Lake Swimmers.

Tony Dekker er hans egentlige navn. Han lever og bur i den canadiske storbyen Toronto, midt innimellom dei, i geografisk skala, verkelige store sjøane. Her har han komponert og spelt inn eit debutalbum av stor nåde. Vakkert er eit ord ein ofte tyr til når ein prøver å omtale små og store musikalske øyeblikk. Og det er slett ingen grunn til å la dette ordet få kvile denne gongen heller. Klangrike og triste tonar støttar opp vemodige skildringar og dei rir langsomt saman i gåtefull harmoni.

Det er i enkelte kretsar vorte ein populær øvelse å sukke og bære seg når ein høyrer ord som einslig mann/dame med akustisk gitar, angst og tungsinn. I ein del tilfeller kan nok slike reaksjonar være på sin plass. Underteikna finn like fullt mange av desse dystre tonetuklarane interessante. Kanskje fordi det av og til gjer godt å gjeste sider av sjela ein ikkje ber utanpå kroppen til daglig. Desse litt mørkare og hemmeligare avkrokane. Der folk av Tony Dekker sitt kaliber finn saker og ting verdt nokre velvalgte ord, og samstundes kler det heile i utsøkt tonedrakt.

«Oh, wake me please when this is over». Slik lyder den aller første linja på albumet. Utan at lyttaren bør finne på å ta det bokstavelig. For då vil ein gå glipp av ei storveges stund i den lutrande melankolien sitt teikn. Ei stund med sine klare preferansar til andre som har helde ein gitar i henda og sunge eigenkomponerte saker. Likevel vil eg hevde at Dekker har funne sin eigen måte å forme tonane på. Den er tålsam og melodisterk, smertelig og intens. Og albumet er ikkje blitt til på ein stad der slikt vanlegvis blir til. Alt saman er nemlig spelt inn i ein forlatt kornsilo ute på den canadiske landsbygda. Ein stad ikkje eingong straumnettet har nådd fram til. Dekker og innspelings-ansvarlig Victor Szabo laut derfor ha med sitt eige vesle straum-aggregat.

På den instrumentelle sida klarte ein seg uansett nesten utan oppkobling mot straumgjevande kjelder. Litt piano, trommer og lap-steel spelt på av eit par innleigte musikantar, men i all hovedsak er det Dekker sin akustiske gitar som dominerer. Og med hjelp av gjenklangen frå siloveggane blir det ein fyldig og flott tone. Om det er ekkoet frå dei same veggane eller pålegg frå Dekker og Szabo si side skal eg ikkje seie for sikkert, men vokalen til Dekker har ofte karakter av både to og tre lag. Effektfull harmonisang blir det i alle fall. I tillegg spelar og korar cirka hundretusen sirissar i bakgrunnen.

Ikkje eit veikt spor. Men første halvdel er kanskje eit mikroskopisk milligram sterkare enn andre. Moving Pictures Silent Films styrer det heile varleg i gang. Gitaren trillar fram fine tonar og eit piano gjer seg såvidt gjeldande frå eit dunkelt hjørne. Dekker syng desperate linjer; «Is this the dream I’ve been saving, where the hearts beats slower, to almost nothing?». Vel, «the truth was unbearable». Etter denne tar han så føre seg The Man With No Skin, tonen er fortsatt sår, og vår mann finn etterkvart ut at «it’s time to grow a second skin to keep the inside safe». Særlig meir optimistisk enn dette blir det ikkje. Likevel fortonar det heile seg langt meir som ei forsiktig messe, og som ein stemningsrapport frå dei mørke krokane, enn ein sytande og sjølvmedlidande seanse. Dermed blir albumet ei rensande og ingen infiserande oppleving. Også når han syng om «things better left unknown» i den Will Oldham-farga Moving, Shaking. Eller når han i tilnærma Jason Molina-stil tar føre seg mistak og død i Merge, A Vessel, A Harbour.

Tempoet blir auka litt og trommene dukkar opp i I Will Never See The Sun, men smerta blir ikkje mindre av den grunn. Trommene er også forsiktig tilstades i det episke og avsluttande tittelsporet. Her sjø og symjing blir metaforar for livet og alle dets harde kampar; «the shore is so far away, the finish line is out of sight, I won’t give up without a fight».

Musikk for timen etter midnatt. Og mange andre timar også.

8/10

Først publisert på Groove.no (i 2004)